Tidsplan

Markarydsfiber

Tidsplan för utbygnad av fibernät

2017-01-23

Vi har nu fått information från Zitius om arbetets gång med fibernätet.

 

Upphandling:

Den offentliga upphandlingen pågår och sista datum för entreprenörer att komma in med anbud är 6 februari.

 

Anslutningsavtal:

Det går bra att ta in nya anslutningsavtal hela februari ut!

 

Projektering:

Man räknar med att projekteringen tar en månad.

 

Tillståndsansökningar:

Efter projekteringen kommer alla nödvändiga ansökningar av tillstånd hos olika myndigheter att göras.

 

Besök hos fastighetsägare:

Under tiden som tillståndsansökningarna behandlas startar man projekteringsbesök hos fastighetsägarna angående ledningsdragning på respektive tomt.

 

Markupplåtelseavtal:

Markupplåtelseavtalen ska tas in parallellt med att besöken hos fastighetsägarna genomförs. Föreningen ska hjälpa till med att ta in markupplåtelseavtalen.

 

Byggstart Byggstart (schaktning / plöjning)

Beräknas starta under början av sommaren.

 

Fiber- / fastighetsinstallation

Byggarbetena samt installation av fibern och fastighetsinstallation beräknas ta sex månader.

 

0733-909096

info@ekaaudio.se