Information

Markarydsfiber

Välkommen till Markaryd Öst Fiberförening.

 

 

SENASTE NYTT! 2016-12-07

 

Vi har nu glädjen att meddela att stödet för utbyggnad av fibernät är beviljat för både Markaryd Öst och Markaryd Väst!

 

Ni som inte skickat in avtal ännu! Gör detta! Har du inget avtal? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Det är nu tåget går och det finns fortfarande möjlighet att gå med!

 

Projekteringen har startat och upphandling med entreprenörer är nästa steg.

Detta sköts av Zitius.

 

Senaste nytt!

2016-08-31

 

Med anledning av fiberföreningens långt gångna förhandlingar med den kommersiella aktören Zitius att överta utbyggnaden och driften av ett fibernät i vårt område så kallas du nu till:

 

 

•Första delen av mötet genomförs en extra föreningsstämma som krävs för att föreningens stadgar skall möjliggöra att en kommersiell aktör kan äga och driva fibernätet i vårt område.

•Andra delen av mötet kommer Zitius att informera och inte minst viktigt, ge svar på dina frågor (under förutsättning att stämman godkänner stadgeändringen).

 

Extra föreningsstämma

På den ordinarie föreningsstämman den 1:e juni 2016 togs följande beslut av medlemmarna, utdrag från protokollet från det mötet:

Det är alltså ovanstående fråga som återigen skall behandlas på den extra föreningsstämman (beslut måste tas på 2 stämmor för att stadgarna skall kunna ändras).

 

Dagordning:

1.Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.

2.Godkännande av röstlängden.

3.Val av två justeringspersoner.

4.Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

5.Fastställande av dagordningen.

6.Beslut om stadgeändring rörande vem som kan äga och driva nätet.

 

Information från Zitius

Under förutsättning att stämman godkännt stadgeändringen enligt ovan, så kommer information hållas av Zitius. Eftersom då nytt avtal behöver tecknas, förbered dig då inför mötet genom att noggrant läsa igenom det anslutningsavtal från Zitius som bifogas. Har du några frågor kring detta, så ta med dem och ställ dem i samband med informationen. Du får också möjlighet att lämna in din ansökan i samband med mötet, förbered gärna genom att fylla i blanketten hemma.

Välkommen!

 

Styrelsen / Markaryds Öst Fiberförening

 

Klicka på bilden för att se anmälda fastigheter.

0733-909096

info@ekaaudio.se