Start

Markarydsfiber

Fiber för framtiden

Välkommen til Markarydsfiber!

 

Dags för föreningstämma 2018

 

Folkets hus Strömsnäsbruk

Torsdag den 7 juni kl. 18:30

 

I samband med stämman kommer också information som berör föreningen och dess medlemmar att ges. Projektet är i full gång och en del medlemmar har också fått sin fiber inkopplade.

 

Mötets huvudpunkter:

1. Information från fiberföreningen om nuvarande läge

2. Föreningsstämma 2018 (se dagordning till höger)

 

Välkommen! Markaryds Öst Fiberförening

 

 

Ladda ner och skriv ut dagordning

Klicka här

Dagordning föreningsstämma juni 2018

 

1. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.

2. Godkännande av röstlängden.

3. Val av två justeringspersoner.

4. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

5. Fastställande av dagordningen.

6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.

7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras.

8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

9. Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna.

10. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår.

11. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.

12. Val av styrelsens ordförande.

13. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.

14. Val av valberedning, minst 2 personer, var av en sammankallande.

15. Övriga ärenden.

 

 

Internet

Med fiber blir datakommunikationen stabil och snabb. Du kan utan problem också koppla upp flera datorer, surfplattor, smarta telefoner, tv och telefoni samtidigt.

Fast telefoni

Koppartråden är på väg bort.

Med fast telefoni via fiber får du fast telefon till en lägre månadskostnad än via kopparnätet. Dessutom är fiberkabeln säker mot åska!

En ny TV värld!

låt inte TV:n styra din fritid. Titta på de program du själv vill, när du vill! Inte när de sänds! Stabil hög hastighet via fiber borgar för en utsökt bildkvallitet.

Framtidsäkert!

Fiber är en framtidsäker teknik.

Med fiber kommer vi i framtiden kunna kommunicera med vårt hem, när vi är på jobbet. Starta ugnen, se vad vi har i kylen, få damsuget när vi inte är hemma osv.

0733-909096

info@ekaaudio.se